top of page

אבן שגשוג ומזל, המעניקה הגנה, עוזרת לחשיבה בהירה לראות דברים מעבר . מעצימה כוחות אישיים, מגבירה בטחון עצמי ואומץ ומסייעת לאיזון במצבי רוח.

מחרוזת קריסטלים עין הנמר

300.00 ₪מחיר